Arvid Klijzing | Univé

Arvid Klijzing Brandweer Groningen

Arvid Klijzing Brandweer Groningen

Arvid Klijzing, brandweer Groningen, over de waarde van de Veiligebuurt app.

Samen een oogje in het zeil houden

“Samen oog hebben voor veiligheid kan veel opleveren: de praktijk leert dat buren vaak branden ontdekken. Als zij snel alarm slaan, kan erger worden voorkomen. Nog mooier is het als buren elkaar kunnen wijzen op gevaarlijke situaties en zo brand zelfs kunnen voorkomen. Ik geloof erin dat het helpt om met elkaar een oogje in het zeil te houden.
In de Veiligebuurt app kun je melding maken van onveilige situaties in de buurt. Hierbij kan je met elkaar de buurt onaantrekkelijk maken voor brandstichting, door te zorgen voor een opgeruimde portiek en geen brandbare spullen tegen de woning te plaatsen. Ook kun je er samen voor zorgen dat de buurt toegankelijk is voor hulpdiensten en dat huisnummers goed zichtbaar zijn, ook in het donker.”

Hulp bieden aan elkaar

“Mocht er toch brand uitbreken dan kun je met je buren, tot de komst van de hulpdiensten, hulp bieden aan elkaar. Ook kun je in de app kwetsbaarheden delen met elkaar. Ga je op vakantie? Heb je moeite om zelfstandig je huis te ontvluchten? Deel het met elkaar. Dan kunnen buren helpen totdat de hulpdiensten er zijn. Samen kun je op buurtniveau bijvoorbeeld afspraken maken over huissleutels en gekoppelde rookmelders. Doordat deze app informatie bundelt, krijgt je meer zicht op elkaars behoeften. Daarnaast is informatie van hulpdiensten in één app inzichtelijk ten tijde van een calamiteit. Ook biedt de brandweer tips om een calamiteit te voorkomen. Samen voor een veilige buurt!”